HUZUR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

 (GENEL) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

1.      Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

2.      Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde merkezi bulunan HUZUR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. ("HUZUR GİYİM" veya  "Şirket") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3.      Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Çalışan Adaylarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, pasaport numarası

 

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

 

 

1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, (kredi notu-finansal durum raporu), banka bilgileri (IBAN, Hesap Bilgisi)

 

 

1. Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Fiziksel ya da psikolojik hastalık-bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, sabıka kaydı

1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

3. Sabıka kaydı kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

Mesleki Deneyim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

 

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan fotoğraf,

1. Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

 

1. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi

İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket

1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Diğer

Askerlik durumu, tecil belgesi, imza, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi

1. Çalışan adayı tarafından verilmektedir

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.


Çalışanların

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik fotokopisi

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

 

Finans Bilgisi

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri

1. Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir.

2. Finansal ve maaş detayları, prim listesi, şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmekte, icra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, akciğer grafisi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı

 

1. Sağlık raporu, meslek hastalığı kayıtları, sağlık testleri, kan grubu, işe giriş muayene formu iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

2. Sabıka kaydı kişinin kendisi tarafından verilmektedir

Mesleki Deneyim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)

1. Çalışan tarafından verilmektedir.

2. Kariyer.net/SecretCV vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, müşterilerle yapılan görüşmelerin yer aldığı ses kayıtları

1. Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

 

1. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri (login-logout kayıtları)

1. Eğitime ilişkin veriler eğitim sağlayan kişilerden temin edilmektedir. Diğer bilgiler performans yönetimine ilişkin olup Şirket tarafından oluşturulmaktadır.

Aile, Yakın Bilgisi

Aile bildirim formları, vukuatlı nüfus kayıt örneği

1. Çalışan tarafından verilmektedir

Diğer

Araç bilgileri, imza, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, işten çıkış mülakat formları, SGK sicil numarası, vergi sicil numarası, vergi indirim yazısı, [ziyaretçi bilgileri]

1. Araç bilgileri, imza, terhis belgesi sizin tarafınızdan sağlanmaktadır.

2. Yıllık izin kullanım defteri Şirket tarafından oluşturulmaktadır. SGK sicil numarası ve vergi indirim yazısı ilgili kurumlardan elde edilmektedir.Ziyaretçilerin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

1. Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Telefon, adres, e-posta

1. Ziyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

2. Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Araç bilgisi, imza, ziyaret ettiği kişi

1. Ziyaretçi tarafından verilmektedir.Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, imza

1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

 

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, telefon, adres, e-posta

1. Dış Hizmet Sağlayıcı/İş Ortağı Çalışanların kendisi tarafından verilmektedir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kapılı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1. Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.Müşteri/Potansiyel Müşteri Gerçek Kişi Temsilcilerinin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı

1. Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Telefon, e-posta adresleri

1. Müşterinin kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.Tedarikçi Çalışanlarının

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi

1. Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Açık adres, cep telefonu numarası

1. Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

Finansal Bilgi

Aylık maaş dekontları, sigorta primi ödeme bilgileri

1. Tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sabıka kaydı, işe giriş muayene formu

1. Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi tedarikçinin kendisi ya da temsilcisi tarafından verilmektedir.

2. İşe giriş muayene formu, iş yeri hekimi tarafından sağlanmaktadır.

Görsel Veri

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı ve ehliyet içerisinde yer alan fotoğraf

1. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, tedarikçinin kendisi veya temsilcisi tarafından verilmektedir.

Diğer

İş sözleşmeleri, imza, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi (sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi, SGK tedarikçi firmada işe giriş formu

1. Ruhsat fotokopisi, SRC2 belgesi, imza ve işe giriş formu tedarikçi veya temsilci tarafından verilecektir.

2. İş sözleşmeleri, mesai süreleri, eğitim belgesi Şirket tarafından oluşturulmaktadır.Gerçek Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcı ve Tüzel Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerinin

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imza

1. Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, e-posta adresleri, telefon

1. Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

1. Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Gerçek Kişi Tedarikçi - İş Ortağı - Dış Hizmet Sağlayıcı Finansal Bilgisi

Vergi numaraları, banka hesap bilgileri

1. Siz veya temsilciniz tarafından verilmektedir.

2. Kendisi veya temsilcileri tarafından verilmektedir.4.      KişiselVerilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; HUZUR GİYİM tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

5.      Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz,ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan "Amaçlar" kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1'e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı / saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7.      Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

8.      KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

·       Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

·       Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

·       Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

·       Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·       Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Huzur Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

·       Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan huzurgiyim@hs04.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkkkurumsal@huzur.com.tr e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10(on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.


HUZUR GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi Site Yolu No:16 34768 ÜMRANİYE İSTANBUL TEL: 0 (216) 632 94 19 kvkkkurumsal@huzur.com.tr MERSİS: 0464003963800014